Ledere

Lederne er dem I møder i det daglige sammen med børnene i FDF Lind. Se navne og billeder af lederne under de enkelte hold i menuen til venstre.

Bestyrelse

Foruden ledere i kredsen, findes der også en bestyrelse, som sørger for alt det administrative og økonomiske, som ligger i arbejdet med børn og unge i FDF.

Medlemmer uden tilknytning til hold

I FDF Lind har vi medlemmer, som i forbindelse med et efterskoleophold ikke kan deltage i de ugentlige møder, men gerne vil med på diverse lejre. Dette gælder også forældre, som heller ikke er en del af de ugentlige møder, men bidrager med det de kan, når de kan - eksempelvis på lejre.

Hvis du ønsker at være medlem af FDF Lind uden tilknytning til et hold, kan du tilmelde dig her.

Tilmelding og betaling

Tilmelding, udmelding og adresseændringer sker via FDFs medlemsservice.

Til siden om medlemsservice