Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Samværsregler

Vi har et sæt retningslinjer for hvordan vi omgås børnene. Disse kan fås ved henvendelse til en af lederne.

Det er vigtigt for os som ledere at udvise respekt for børnene og deres forskelligheder. Vi forventer det samme af børnene samt en respekt for det stykke arbejde, der er lagt i, at børnene kan få nogle gode oplevelser. Det håber vi, at I som forældre vil bakke op om. 

Det skal være rart og sjovt for alle børn og voksne at komme til FDF.

 

 

Formål og aktiviteter i FDF Lind

Formålet med FDF Lind er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Vi tilbyder et fællesskab fyldt med udfordrende friluftsliv, venskab, og oplevelser for livet.

Vi er i hele Danmark ca. 24.000 FDFere, i Lind ca. 150.

Aktiviteterne er mangfoldige i FDF Lind og afhænger selvfølgelig af hvor gammel man er. Men fælles for alle er de ugentlige mødeaftener der foregår i ”Kredshuset” på Indertoften og på ”Grunden” på Tavlundvej. Her er der rig mulighed for at udfolde sig med aktiviteter som: mad på bål, spændende løb, naturudforskning, natteøvelser, sang, leg, overnatning i bålhytte og meget andet. Weekendture, sommerlejre og udenlandsture er også et vigtigt element i en sæson.

Aktiviteterne skal sammen med samværsformen i FDF i bund og grund være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

FDF er simpelthen noget man er – ikke noget man går til.

 

 

Værdigrundlag

FDFs værdigrundlag

  1. Det kristne menneskesyn.
  2. Leg og fantasi, til udvikling af mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet.
  3. Høre til i et fællesskab, børn, unge og voksne imellem hinanden.
  4. At have ansvar for den verden vi lever i - fælles forpligtelse.
  5. At udvikle udholdenhed og robusthed.
  6. At lære børn og unge om visioner og drømme.
  7. At udvikle selvstændighed gennem medansvar i demokratiske processer.
  8. At give børn og unge brugbare færdigheder.