Vil du være en del af et stærkt fællesskab

Kernen i FDF er fællesskabet. Det at lege, grine og tale sammen og at blive mødt med respekt – uanset baggrund, alder og evner. FDF er et hellested, hvor du kan være den, du er, og i FDF får du venner for livet.

I FDF er det voksne, der sætter rammerne for fællesskabet, så det bliver et frirum for alle børn og unge. I FDF er det ikke så vigtigt, hvad vi laver, men hvordan vi er sammen.

Når vi er til FDF, er vi inddelt i ’klasser’ afhængig af alder: Vi mødes fast hver uge enten i Kredshuset eller på Grunden. Find din klasse i oversigten og klik ind på klassen i menuen til venstre. Her vil du kunne finde langt flere informationer omkring hvad det er, der gør det fedt at være en del af FDF Lind.

Mødetider (2023/2024)

FDF Familie (3-7 årige + familie)
kl. 09.30 - 11.30 (Datoer melder ud)

1. Tumlinge (1. klasse)
Torsdag kl. 16.30 - 17.45

2. Tumlinge (2. klasse)
Mandag kl. 16.30 - 18.00

1. Pilte (3. klasse)
Onsdag kl. 17.30 - 19.00

2. Pilte (4. klasse)
Tirsdag kl. 17.30 - 19.30

1. Væbnere (5. klasse)
Tirsdag kl. 17.30 - 19.30

2. Væbnere (6. klasse)
Mandag kl. 17.30 - 19.30

Seniorvæbnere (7.-10. klasse)
Torsdag kl. 19.00 - 21.00

Tilmelding og betaling

Tilmelding, udmelding og adresseændringer sker via FDFs medlemsservice.

Til siden om medlemsservice